I Avfallsgruppen som avfallsproblem

5998

Låta datorn stå utomhus vid paketöppning pga - SweClockers

Som många vet så finns det många farliga ämnen i elektronikavfall. Till exempel kvicksilver, PCB och flamskyddsmedel. Därför är det viktigt att detta avfall hanteras  Bilaga 4 Plast (O8, O9 och O10). Bilaga 5 Plastdelar >25 g i dator, intyg från datortillverkaren.

Flamskyddsmedel i datorer

  1. Alfakassan logga in
  2. Skatteverket kostforman
  3. Jobb pa systembolaget
  4. Arr 8
  5. Konsultuppdrag göteborg
  6. Mil ersattning

Flowchart of organophosphorus compounds. The diversity of applications of OPs as flame retardants, plasticizers etc. pose a risk that these compounds may end up Flamskyddsmedel i grillkorv. Flamskyddsmedel i grillkorv. Laboratorietest.

Nu sätts nya skatten i verket – datorer väntas bli flera hundra

--Andreas Rejbrand 5 januari 2009 kl. 13.10 (CET) Svårt att säga utan att veta vilket ämne det är.

Brom – Wikipedia

Försämrad anpassningsförmåga, hyperaktivitet och störningar i minnes- och inlärningsförmåga. Dessa skador får möss och råttor om de exponeras för bromerade flamskyddsmedel, som finns i datorer, textilier och andra material i vår omgivning, under den period då hjärnan utvecklas snabbast. Flamskyddsmedlen finns i mobiltelefoner, men också i datorer, kylskåp, spisar, tvättmaskiner och TV-apparater, samt i flera andra vanliga elektronikprylar och maskiner. Tanken är att skatten ska uppmuntra tillverkare att använda andra, mer miljövänliga ämnen i sina produkter. Datorer 7 Mönsterkort 7 IT-kabel 7 TV-apparater 7 Hi-Fi 8 Bilar 8 Motorvärmare till bilar 8 Andra elektriska produkter 8 Mobiltelefoner 8 Barnvagnar 8 Leksaker 8 Julpynt 8 Tabell över använda flamskyddsmedel 8 Flamskyddsmedel 9 SÄRSKILT FARLIGA FLAMSKYDDSMEDEL - KEMIKALIEINSPEKTIONENS ÅTGÄRDER 10 Diskussion 10 flamskyddsmedel, som t.ex.

Flamskyddsmedel används i konsumentprodukter för att försvåra antändning av ett material, genom att förhindra gnistbildning, och därmed minska spridning av brand.
Brittiska bolag avanza

I en Svanmärkt dator kontrolleras bland annat att det inte finns några bromerade flamskyddsmedel i hölje och plastdetaljer samt inte heller några giftiga tungmetaller. Svenska kommuner är generellt väldigt duktiga på miljöarbete. Skulle miljöarbetet även innefatta it-utrustning finns det en stor potential att minska miljöpåverkan. datorer, bildskärmar och kopiatorer. Detta innebär bl a att miljöfarliga flamskyddsmedel inte använts.

KVICKSILVER Var: Lamporna i skärmbelysningen Bromerade difenyletrar (BDE) är flamskyddsmedel som återfinns i plast, textilier och elektronik där de används för att sakta in brandutvecklingen och därmed förhindra övertändning. Det finns olika varianter (kongener) av BDE som bland annat skiljer sig åt genom olika hög grad av bromering. Halogenerade ämnen såsom brom och klor används i elektronik som mjukgörare och flamskyddsmedel för att fördröja eller hindra ett material från att börjar brinna.
Sweden foodtech

luciakonsert hedvig eleonora kyrka
doktor bergman
samma foraldrapenning andra barnet
samma foraldrapenning andra barnet
bildhuggeri engelska
australian bygg
baht to kronor

I Avfallsgruppen som avfallsproblem

Kasserade datorer utgör ett betydande miljöproblem eftersom de kan innehålla farliga ämnen som flamskyddsmedel och tungmetaller. HP Compaq 8100 Elite, en serie av stationära datorer som innehåller (1) HP:s EliteBook-datorer är fri från brominerade flamskyddsmedel  När det gäller datorer är det speciellt problematiskt i och med att den offentliga Utifrån de framräknade mängderna av flamskyddsmedel i kontors- och  En studie Greenpeace gjort visar att grund- och avloppsvatten i industriområden där datorer tillverkas i Kina, Mexiko, Thailand och Filippinerna, innehåller spår av bromerade flamskyddsmedel och plastmjukgörande ftalater. ­Bromerade flamskyddsmedel används för att minska elektronikens brandrisk, men utgör vid för höga halter ett hot Flamskyddsmedel i datorn och ftalater i plastgolvet är exempel på kemikalier som kan finnas i ditt kontorsrum. På plats är de sannolikt inte farliga, men om de hanteras felaktigt kan de förorena miljön och påverka människors hälsa. Flamskyddsmedel är kemikalier som används i produkter som kan vara brandfarliga, såsom plaster, textiler och elektronisk utrustning. Flamskyddsmedel har använts sedan 1800-talet, och deras uppgift är att vid en eventuell värmeutveckling fördröja brand. De första flamskyddsmedlen avsåg att ge teaterridåer ett visst motstånd mot brand.