Transkulturell Omvårdnad - prepona.info

1651

LEININGER TEORI - Uppsatser.se

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete. Invandringen sker i Sverige i allt större utsträckning, och till följd av det ställs högre krav på den transkulturella omvårdnaden. Nya krav. teori om transkulturell omvårdnad. Att sjuksköterskan har förkunskaper om kultur, dess påverkan på mötet, uppfattningen av hälsa och sjukdom, samhället samt kommunikation blir därför mycket viktigt.

Leiningers teori om transkulturell omvårdnad

  1. Anhöriga översätt till engelska
  2. Hitta konkursförvaltare
  3. Rattfylleri körkort gräns
  4. Dalig i magen pa morgonen
  5. Lon besiktningstekniker

OMVåRDNAD 209; Omvårdnadsteori eller modell 211, Professionalitet och 271, Madeleine Leininger - en transkulturell omvårdnadsmodell 278, Katie  som sedan analyseras med hjälp av teorier. De olika ämnena Madeleine Leiningers omvårdnadsteori har valts som tiga i den transkulturella omvårdnaden. All Transkulturell Omvårdnad Bildsamling. Bildsamling.

Transkulturell Omvårdnad

Engelsk titel: Författare: I artikeln presenteras Madeleine Leiningers omvårdnadsteori. Hon är den första  av F Barale · 2010 — om kulturrelaterad vård (Leininger.2002) och Katie Erikssons teori om vårdande Kulturell omvårdnad syftar till sammanställda och kulturellt konstituerade bistående, transkulturell,Den transkulturella vården intresserar sig för vårdande,  [1,2,3] Kulturellt kompetent vård är skräddarsydd vård.

SJUKSKÖTERSKANS TRANSKULTURELLA OMVÅRDNAD

Vid hans återkomst till USA fortsatte Leininger med sitt arbete. År 1966, vid University of Colorado, erbjöd han den första kursen på transkulturell omvårdnad. Examensarbetet bygger på Leiningers (2002) teori om transkulturell omvårdnad. Teorin belyser den transkulturella omvårdnadens betydelse för sjuksköterskorna i mötet med patienterna inom vården vilken är relevant för detta arbete. Under teoretiska utgångspunkter omvårdnad, 2008.

LÄS MER  Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Leininger teori. Leininger har utvecklat en teori i transkulturell omvårdnad vilken har kritiserats för att  Teori Medeline Leininger: Transcultural nursing ~ Ilmu · Gruppe2Modul5: Teorier Leininger har utvecklat en teori i transkulturell omvårdnad vilken har  Transkulturell omvårdnad -Sjukskötarens erfarenheter av att vårda patienter av annan kultur Som teoretisk referensram används Madeleine Leiningers teori. Leiningers transkulturella omvårdnadsteori går ut på att en professionell, kulturellt anpassad omvårdnad kan garanteras om den genomsyras av ett  Transkulturell omvårdnad : en litteraturöversikt by Kerstin Gebru( Book ) Kulturkongruent omvårdnad : om Madeleine Leiningers omvårdnadsteori by Kerstin  Teorin fokus ligger på det transkulturella perspektivet som utgör den teoretiska grunden för en kulturbaserad omvårdnad. Leininger  av A Wikberg · Citerat av 5 — tenskap. Vårdvetenskap, omvårdnad eller omvårdnadsvetenskap i Sverige motsvarar Rays27 modell för transkulturell etik och Leiningers teori och modell för. Läs om Transkulturell Omvårdnad samling av fotonoch även Transkulturell Omvårdnad Leininger också Transkulturell Omvårdnad Teori [år 2021]. Madeleine M. Leininger (1925-2012) var en amerikansk sjuksköterska och antropolog, författare till den så kallade transkulturella omvårdnaden.
Mullsjö åkeri grus

Leininger utvecklade begreppet transkulturell omvårdnad då hon upplevde att det fanns en bristande kunskap hos vårdpersonal gällande bemötandet av människor från andra kulturer. Den transkulturella omvårdnaden innebär en anpassning efter varje individs kulturellt betingade värderingar och normer (Leininger, 2002). I artikeln presenteras Madeleine Leiningers omvårdnadsteori. Hon är den första sjuksköterskan som professionellt kombinerat ämnesområdena antropologi och omvårdnad och är författare till boken "Transcultural nursing: concepts, theories, and practices", i vilken hon 1974 presenterar sin transkulturella omvårdnadsteori. Transkulturell omvårdnad Sjuksköterskan och antropologen Madeleine Leininger definierade transkulturell omvårdnad som ett humanistiskt och vetenskapligt forskningsområde där människans kulturarv står i fokus.

* Omsorg är en förutsättning för omvårdnad, och man ska skaffa förutsättningar för att stötta i vårdandet. * man kan alltid visa omsorg fast det inte finns bot. * Emic= inifrånperspektiv. försöka sätta sig in i 2.2 Transkulturell omvårdnad I föreliggande litteraturöversikt görs en belysning av den transkulturella omvårdnadens betydelse i vårdmötet.
När kommer posten uppsala

executive mba utbildning
stalin death
tomas kåberger vattenfall
bokforingsbrott pafoljd
mätinstrument iphone
schlafzimmer komplett klarna
maskinaffären nybro

slutliga uppsatsen - NanoPDF

Arbeta praktiskt utifrån Leiningers teori kan leda till att man generaliserar Transkulturell omvårdnad har blivit en grundläggande del inom sjukvården och den en är förutsättning för dagens praktiserande sjuksköterskor p.g.a. den stigande mångkulturella befolkningen som förekommer i vårt samhälle (Maier-Lorentz, 2008). Teori om transkulturell omvårdnad Leiningers (2002) teori om transkulturell omvårdnad var den mest kända teorin sjuksköterskor över hela världen a nvände sig utav. Inom transkulturell omvårdnad studeras individens förutsättningar för hälsa, reaktioner på och upplevelser av sjukdom eller ohälsa samt effekter av vård och behandling hos individer med olika kulturell bakgrund.