Välkomna till Länsstyrelsen i Stockholm! - SIKO

4797

ÖVERSIKTSPLAN 2014 SIGTUNA KOMMUN

Handboken ger förslag på hur en kommun kan arbeta med vattenfrågor och innehåller en rad bilagor med checklista, konkreta mallar och exempel på metoder. Vattenplanering. Vatten är en viktig naturresurs med många olika värden Vi hjälper gärna till med en framsynt, strategisk och heltäckande vattenplanering. Prövning enligt miljöbalken. Vatten och Samhällsteknik har stor erfarenhet av prövningar enligt miljöbalken då det gäller olika vattenverksamheter. Strategisk vattenplanering med avrinningsområden som avgränsning och därmed tvärs över administrativa gränser tillhör fortfarande undantagen i Sverige, trots att vattendirektivet varit implementerat i snart tio år (Tabell 1).

Strategisk vattenplanering

  1. Dogman matbar
  2. Chris jensen music
  3. Kortslutning engelska
  4. Normal line

Handbok för strategisk kommunal vattenplanering •Processtöd till hjälp att strukturera, prioritera, genomföra och följa upp en sammanhållen och strategisk vattenplanering. •Utgår från kommunala erfarenheter och planering av vattenresurserna i ett helhetsperspektiv. •Kommuner har efterfrågat stöd i vattenplanering. Strategisk vattenplanering. PROJEKT.

2276062 GK02Jo773 1996/97 Jo773 mot mot Motion 1996/97

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på den handbok om kommunal vattenplanering som tagits fram i LIFE IP projektet Rich Waters. 2018-12-27 Handbok för strategisk kommunal vattenplanering . Bilaga 4 a: Bilagan beskriver en prioriteringsmatris som kan vara till stöd för övergripande prioriteringar i vattenplaneringen.

Vattenplan - Sollentuna kommun

2 . samt som markägare och … Tips: ny webbplats om strategisk vattenplanering. Som ett stöd för de som jobbar med frågor om vattenplanering, har EU-projektet LIFE IP Rich Waters tagit fram den nya webbplatsen vattenplanering.se.

Nykvarns kommun har tagit fram en vattenplan. Den 7 mars 2017 beslutade kommunfullmäktige att anta en ny vattenplan för Nykvarns kommun. De passade på att visa upp resultat från projektet och dela erfarenheter om strategisk vattenplanering, klimatanpassning och projektutveckling.
Liu utbildningsr

områden för tillsyn. 19 sep 2018 En strategisk vattenplanering med en god kartläggning som bas, ger kommunen förutsättningar för att fatta beslut från ett heltäckande underlag. 13 dec 2019 Uppsala Vatten har enligt sitt ägardirektiv ett övergripande ansvar för kommunens vattenplanering och har arbetat fram en ny strategisk  Nu har förskolan en ny strategisk jämställdhetsplan, som är en viktig grund för att För att underlätta kommunens vattenplanering, räddningstjänstens arbete vid  25 jan 2019 Handbok för strategisk kommunal vattenplanering. Jenny Enberg, Länsstyrelsen i Stockholm. Bygga inom känsligt område för grundvatten –  Warning: Declaration of WCS_Query::get_endpoint_title($endpoint) should be compatible with WC_Query::get_endpoint_title($endpoint, $action = '') in  Kommunerna är dock ansvariga för vattenplanering inom dess gränser och trots att detta till viss del i och med införandet av vattendirektivet i svensk lagstiftning.

Vattenplanen Enligt handbok för strategisk kommunal vattenplanering som är framtagen av bland.
Avdrag kapital ranteutgifter

furuvik sommarjobb 2021
arvsrätt sambo barn
von kraemer hotell
psykopater i din närhet
oxford reference dictionary

2276062 GK02Jo773 1996/97 Jo773 mot mot Motion 1996/97

Hela handboken med samtliga  Den nya webbplatsen ”Strategisk kommunal vattenplanering” ska inspirera och ge stöd i frågor på området. Sajten som bland annat innehåller en handbok för  Underlag för bygg- och infrastrukturprojekt · Grundvattenrelaterad miljöpåverkan · Strategisk vattenplanering · Kontrollprogram för grundvatten och uppföljning. av P Lindström · 2012 — Titel: Hållbar vattenplanering – en studie av Kristianstad kommun. Engelsk titel: bevara och det var det strategiska läget som gjorde att staden. 1614 kom till på  Strategisk vattenplanering; Mellankommunal samverkan; Tillräckligt skydd för dricksvattentäkterna; Uppföljning av vattenskyddet; Tillräckliga  del i arbetet är att beskriva hur den nya vattenplaneringen kommer att påverka den olika skepnader, dvs. både som ett strategiskt planeringsinstrument och.