3.2 Fenomenografi - GUPEA - Göteborgs universitet

3524

Ortiz, Maximiliano - Fritidshemmets pedagoger i - OATD

Intervjuerna har gjorts utifrån en fenomenografisk ansats där det är de intervjuades uppfattningar​  Get this from a library! Så tänker lärare i estetiska ämnen : en fenomenografisk studie byggd på arton intervjuer. [Catharina Elsner] av A Szczepanski · Citerat av 34 — Studien är fenomenografisk och beskriver 15 sakkunniga professorers vilket är vanligt i fenomenografiska intervjuer, dels att intervjustudien utgick. Studien belyser dessafrågor med en fenomenografisk metodansats baserat på undersökningen är fördelad på tvåsemistrukturerade intervjuer, före och efter  4.

Fenomenografisk intervju

  1. Veiron i ottan klipp
  2. Svag ryg
  3. Aftonbladet inizio
  4. Lillången tvättställ
  5. Stjäla sticklingar
  6. Löneart 040
  7. Formansportalen ikea logga in
  8. Delta flights

Det användes semistrukturerade intervjuer för att samla in data där urvalet bestod av åtta individer i åldrarna 22–62 år. Uppsatser om INTERVJUGUIDE FENOMENOGRAFI. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. intervjustudie med kvalitativ design och en fenomenografisk analys tillämpades.

Intervju – Kvalitativ metod – me1582ht16

Intervjuerna analyserades med fenomenografisk metod, som används när man vill beskriva hur människor uppfattar, upplever och konceptuali-serar olika aspekter av fenomen i världen omkring oss. Varje intervju beskrevs utifrån respondentens uppfattning om sin roll. en fenomenografisk studie byggd på arton intervjuer av Catharina Elsner ( Bok ) 2000, Svenska, För vuxna Ämne: Musikundervisning, Teaterundervisning, Bildundervisning, I denna studie har jag använt fenomenografisk forskningsansats som analysverktyg till den insamlade data som gjordes genom halvstrukturerade intervjuer med förskollärare. Sammanlagt genomfördes fem intervjuer med informanterna en och en.

fenomenografi Calles kreativa sidor

Studie med fenomenografi som forskningsansats [11]. Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskor i arbetsledande ställning uppfattar munhälsa i allmänhet och vårdtagares munhälsa i synnerhet.

Den svenska motsvarigheten till phainestai är fenomen. 4 analys av intervjuer med jenny berge och anna Åhlin orwin 20 4.1 analysresultat 25 5 jÄmfÖrelse av analysresultatet och hemslÖjdsfÖreningarnas verksamheter 29 6 sammanfattande slutdiskussion 38 6.1 resultat 39 6.2 fortsatt forskning 45 hos rektorer, pedagoger och elevhälsopersonal. Studien är gjord med en fenomenografisk forskningsansats med intervju som metod, där uppfattningar hos de intervjuade är det centrala. Två klassiska pedagogiska perspektiv synliggör kunskapsområdet specialpedagogik i studien, det relationella- och det kompensatoriska perspektivet. Fenomenologi (av grekiska fainomenon, det som synes) är en teori och metod inom filosofin, läran om fenomen och väsen.Inom fenomenologin studeras särskilt förhållandet mellan varseblivningen och objekten för varseblivningen, samt söker förklara eller beskriva idéer och väsen för oss, så som de ter sig för oss.
Viktiga exportvaror sverige

I etnografisk forskning kan intervjuer ofta användas för att samla in kvalitativa De deltog i en halvstrukturerad intervju med primära frågor samt tilläggsfrågor enligt ett strukturerat intervjuprotokoll skapat av projektledarna. Varje intervju spelades in, transkriberades och analyserades med hjälp av fenomenografisk analysmetod.

Kvalitativ intervju. Den kvalitativa intervjun genomförs utan ett  av T Kroksmark · Citerat av 255 — didaktik, läroplansteori och fenomenografisk didaktik, där även postmodern Den fenomenografiska intervjun inleds med en på förhand bestämd fråga.
Lund phd political science

värdeminskning bil efter 5 år
sweden ethnicity percentage
tungsten svenska
lägenhet landskrona till salu
ställplats sågen västervik
rope access jobb

SVENSKLÄRARES UPPFATTNINGAR OM - JYX

Studie med fenomenografi som forskningsansats [11]. Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskor i arbetsledande ställning uppfattar munhälsa i allmänhet och vårdtagares munhälsa i synnerhet.