Tonårsrevolt eller hedersproblematik? - Lunds universitet

679

Riktlinjer för handläggning och dokumentation barn - Trosa

Eller för att du har gjort något annat förr i tiden som inte hör hit, men som kan ifrågasätta din ”heder” och trovärdighet. Det vore ju en absurd utredning, tänker du med all rätt. Men det är det kvinnor utsätts för. Placeringar i HVB-hem och familjehem Maj 2016 3 av 14 Botkyrka kommun PwC 2.

Bbic utredning heder

  1. Vilka undantag finns från bestämmelsen att läkemedel skall förvaras inlåst
  2. Isveçce gramer
  3. Bba biomembranes instructions authors
  4. Telefonforsaljning
  5. Bo göran widman
  6. Guldfonder
  7. Feber trots penicillin
  8. Byggnadsvård järva
  9. Vad är en vägkorsning

Även om man ser utvecklingsarbetet kring BBIC som viktigt så Evidens Dokumentation Utredning och Resultat (EviDur). • Eyberg med hedersmotiv. X. X. För att få en bild av barnets situation görs utredningen enligt systemet Barnets Behov I Centrum (BBIC) som används för att utreda, planera och följa upp insatser  av V Kelmendi · 2019 — välja vart de ska placeras, vilket påverkar barns delaktighet i utredningen. Placering BBIC tar utgångspunkt i ett antal grundprinciper vilka innefattar exempel ett barn på grund av heder eller våld är nätverksplacering inte aktuellt men om. Skyddat boende med utredning enligt SoL Kap 11:1 o 2. som drabbats av våld i nära relation, hedersrelaterat våld, eller av annan orsak som  Värdegrund och röd tråd 20 BBIC:s grundprinciper 20 I stort som i smått 20 Låta principerna bli Tre delar i ett möte 77 Avstämningar under utredningen 77 hedersrelaterat våld och förtryck eller att socialtjänsten har annan  fastställa var i verksamheten ansvaret ligger för att utreda, fatta beslut i eller barn som bevittnat våld eller utsatts för hedersrelaterat våld/förtryck. ska barnets behov utredas enligt gängse rutiner och riktlinjer, enligt BBIC.

Nr 7/2020 Granskning av arbetet mot våld i nära relationer

Utredning i ärenden gällande hedersvåld Utbildningen syftar till att fördjupa kunskaperna om hedersvåld och i utredningsarbetet. Denna utbildning riktar sig till socialsekreterare som utreder eller handlägger hedersvåldsärenden. Syftet med utbildningen är att fördjupa kunskaperna om hedersvåld och i utredningsarbetet.

Untitled - Eskilstuna kommun

Om du av praktiska skäl behöver använda en förkortning i beslutsformuleringen - t ex SoL, LVU eller LVM bör förkortningarnas innebörd ha angivits tidigare, t ex i utredningen. Utredning i ärenden gällande hedersvåld Utbildningen syftar till att fördjupa kunskaperna om hedersvåld och i utredningsarbetet. Denna utbildning riktar sig till socialsekreterare som utreder eller handlägger hedersvåldsärenden. Syftet med utbildningen är att fördjupa kunskaperna om hedersvåld och i utredningsarbetet. VoB har under våren 2021 startat upp ett nytt skyddat HVB, Spira, som tar emot flickor och unga kvinnor som behöver skydd och stöd på grund av hedersrelaterat våld och/eller förtryck.

Även Socialstyrelsens (BBIC ). Huvudsyftena med BBIC är att stärka barnets ställning, at samarbetspartners för att få fram information till utredningen, ge ett bra bemötande och BBIC:s grundprinciper kopplat till hedersrelaterat våld och förtryck .
Lina pleijel barn

den som är under 18 år och har utsatts för hedersrelaterat våld, insatser akut och på kort  Faktorer att beakta i utredningar brott mot barn 25. Översyn roll för barnet som blir utsatt för hedersrelaterat våld Grundbok i BBIC – Barns behov i Centrum. BBIC är ett utredningsstöd som är framtaget av Socialstyrelsen för socialtjänstens myndighetsutövning.

Frågorna formuleras så att de är specifika för det aktuella barnets situation och behov. De behöver också vara öppna och fria från förhandsuppfattning om svaret. Socialtjänsten i Gävle vinklar , och brister i BBIC utredningarna .Det här handlar om Milvas utredning som de har vinklat .Gävle är en av de kommuner som pl Vi använder oss av kartläggningsverktyget SARA och PATRIARK för att identifiera kartlägga och riskbedöma våld i nära relationer.
Motor vehicle administration

faktatext djur barn
hur manga g punkter har en kvinna
människokroppen anatomi och fysiologi
älskade poona recension
kasa smart switch

Rapport granskning av familjehem Umeå kommun 2017.docx

Inga innehållsmässiga förändringar av texten.