VGR startar om upphandling för framtidens - VästKom

1155

Extraordinära händelser och höjd beredskap - Törebodas

Möjligheten att avbryta en påbörjad annonserad offentlig upphandling är enligt rättspraxis begränsad till de tillfällen då den upphandlande myndigheten har ”sakliga skäl” för avbrytandet. Frågan om huruvida sakliga skäl för avbrytande av en upphandling föreligger finns ofta på agendan hos förvaltningsdomstolarna. Stream FVM-podden avsnitt 4 - Om den nya upphandlingen - 9/3 2020 by FVM podden - Framtidens Vårdinformationsmiljö from desktop or your mobile device Upphandlingen av nya skolflygplan avbruten Skolflygplanet SK 60, som har många år på nacken, ska ersättas med ett komplett så kallat Basic Trainer Aircraft-system. FMV har startat en upphandling och begärt in anbud.

Avbruten upphandling fvm

  1. Pe teknik och arkitektur
  2. Richard falkenberg md
  3. Himmelstalundsgymnasiet skolsköterska
  4. 17 gdpr
  5. Svenska arkitektföreningen
  6. Leasa suzuki swift

This request is an opportunity to share insight and experiences, which SLL may use as input to plan and manage any procurement(s) initiated within the FVM program. It is SLL’s point of view that the ambition for FVM goes beyond the scope of similar programs initiated elsewhere and also that there is probably no single product or solution FVM-sidor för privata vårdgivare och kommunerna, med dokument om de kommunala optionerna, FAQ mm. Även VästKom har information om FVM på sin webbplats: vastkom.se/fvm. 4) Facebook På Facebooksidan Vårdskiftet kan man följa vad som händer inom programmet, på samma sätt som webbplatsen med samma namn.

Framtidens vårdinformationsmiljö - Vårdskiftet

Stream FVM-podden avsnitt 4 - Om den nya upphandlingen - 9/3 2020 by FVM podden - Framtidens Vårdinformationsmiljö from desktop or your mobile device En upphandling får avbrytas om det finns sakliga skäl för detta. Exempelvis har domstol bedömt att det är tillåtet att avbryta upphandling med hänsyn till bristande konkurrens, om det bara återstår en leverantör efter leverantörskvalificeringen. HFD hade samma dag beslutat att inte meddela prövningstillstånd Du som leverantör kan också begära att få prövat om ett avtal mellan en upphandlande myndighet och en leverantör är giltigt. Även ett beslut om att avbryta en upphandling kan vara föremål för prövning.

Region Stockholm avbryter miljardupphandling av it-plattform

Region Stockholm  16 juni 2020 — Det är andra gången regionen beslutar att avbryta upphandlingen. gå att involvera personalen i arbetet med FVM förrän kanske tidigast om  17 juni 2020 — Avbruten upphandling av framtidens vårdinformationsmiljö beslutat att avbryta upphandlingen för Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Samlad information om programmet FVM. Programmet och den fram till nyligen pågående upphandlingen av ett nytt journalsystem har avbrutits till följd av  Programmet och den fram till nyligen pågående upphandlingen av ett nytt journalsystem har avbrutits till följd av den rådande pandemin. Själva FVM-​programmet  16 juni 2020 — Framtidens Vårdinformationsmiljö, ofta förkortat FVM, ska ersätta en lång rad IT-​system inom hälso- och sjukvården, däribland journalsystemet. Avbruten upphandling av Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM).

Det finns inget i LOU som reglerar när en påbörjad upphandling får avbrytas, utan istället har förutsättningarna för att avbryta en upphandling utvecklats av domstolarna. En upphandling får avbrytas om den upphandlande myndigheten har sakligt godtagbara skäl för beslutet och avbrytandet följer de upphandlingsrättsliga principerna. 2.3 Introduktion till avbrutna upphandlingar 18 2.4 Allmänt om överprövning 18 2.5 Allmänt om skadestånd vid offentlig upphandling 20 2.6 EU-rättens krav 21 2.6.1 LOU-direktivet 22 2.6.2 Rättsmedelsdirektivet och ändringsdirektivet 24 3 AVBRUTEN UPPHANDLING 27 3.1 Inledning 27 Myndigheterna har stor frihet att avbryta upphandling Skadestånd när en upphandling har avbrutits Upphandlingen avbryts utan sakligt godtagbara skäl Skadestånd p.g.a. avbrytandebeslutet I rättspraxis har UM inte ansetts ha skadeståndsansvar till följd av avbytandet när det funnits sakligt godtagbara skäl att avbryta (Svea Hovrätt i mål nr T 4475-12) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS). Varken LOU eller de bakomliggande EU-direktiven reglerar när det är tillåtet för en upphandlande myndighet att avbryta en upphandling. Det kan finnas flera olika anledningar till att en upphandlande myndighet vill avbryta en upphandling… Avbrutna upphandlingar och överprövade beslut är två områden det debatterats mycket om bland yrkesverksamma jurister.14 Det finns även en del skrivet om dessa områden inom den juridiska doktrinen, men också uppsatsmässigt.
Vad betyder parasit

12 kap. 12 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling respektive lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna – underrättelseskyldighet vid upphandling över tröskelvärdet förutom sociala tjänster och andra särskilda tjänster samt välfärdstjänster, det vill säga direktivstyrda upphandlingar. Därför anser vi att det råder bristande konkurrens och avbryter upphandlingen och inleder arbetet för en ny upphandling, säger Stefan Schildt, IT-direktör vid Region Stockholm, i ett pressmeddelande. Regiondirektören har fått i uppdrag att återkomma med ett underlag för en ny upphandling.

Därför har Programnämnd social välfärd, via ordföranden John Johansson (S), beslutat att avbryta upphandlingen.
Battre fortement

busstider gällivare malmberget 2021
sjuksköterska mottagning lediga jobb
problematisering exempel
elisabeth burström
busstider gällivare malmberget 2021

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus - Cision

Avbruten upphandling av Framtidens vårdinformationsmiljö . Uppläsning. Nyhet - Hälsa och vård Publicerad: 2020-06-16. Med anledning av pågående pandemi har Avbruten upphandling av Framtidens vårdinformationsmiljö Publicerad 2020-06-16 16:15 Med anledning av pågående pandemi har regionstyrelsen i Region Stockholm och hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Gotland vid sina respektive sammanträden den 16 juni beslutat att avbryta upphandlingen för Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM).